Tandimplantat - så funkar det

Tandimplantat - så går det till

Slagit ut en framtand, tappat tänder eller är dina tänder så trasiga eller dåliga att de inte går att laga eller behålla? Dina tänder är viktiga för självförtroendet och din självkänsla. Ett tandimplantat kan vara lösningen som gör att du vågar le igen. 

Förlorade tänder påverkar inte bara ditt utseende, det kan även försämra din tuggförmåga och i längden leda till nya tandproblem. Det kan finnas många olika skäl till varför du saknar tänder. Kanske har du ramlat och slagit ut en framtand, tappat tänder eller så är dina tänder i så dåligt skick att de inte går att rädda. Då kan de ersättas med nya tänder. Ett tandimplantat innebär att den förlorade tandens rot ersätts av en titanskruv som fästs i käkbenet och förses med en konstgjord tandkrona. Käkbenet växer sedan fast på implantatets yta och tandimplantat sitter i de flesta fall kvar livet ut. 

På Aqua Dentals kliniker i Stockholm och Göteborg arbetar några av Sveriges främsta experter på implantatbehandlingar. De har lång erfarenhet, spetskompetens eller är specialister och har tillgång till den senaste tekniken. Detta utgör den främsta garantin för ett bra slutresultat. 
Se filmen om tandimplantat, klicka här

Tandimplantat – Från A till Ö

Innan du kan sätta in ett implantat så får du träffa en tandläkare för en konsultation och undersökning. Då röntgas både över- och underkäken för att se att du är en lämplig kandidat för ett tandimplantat. Dessutom pratar tandläkaren med dig om dina förväntningar och ni går igenom vad som är möjligt att åstadkomma med dina individuella förutsättningar. 

För att behandlingen ska bli lyckad är det viktigt att du är frisk i hela munnen d v s  friska(eventuella) kvarvarande tänder, slemhinnor, friskt tandkött och käkben. Därför görs en grundlig undersökning av din munhälsa. 

– Man får inte ha några infektioner i munnen. Det som kan ta extra tid är om man måste rotfylla, behandla en tandlossningssjukdom eller avvakta läkning av någon infektion, säger specialisttandläkare Jan Ekenbäck, kvalitetsansvarig på Aqua Dental. Du kanske (om du röker) också hinner med att sluta röka, eftersom vi vet att rökning försämrar prognosen!

Implantatet fäst i käkbenet

När undersökningen och eventuella förbehandlingar har gjorts är det dags att fästa själva implantatet i käkbenet. De kommer att fungera som en konstgjord rot till dina nya tänder. Implantaten fästs under ett kirurgiskt ingrepp. Vanlig arbetsgång är den att en effektiv lokalbedövning ges och sedan viker tandläkaren bort det tunna tandköttet och når på så sätt käkbenet. Där borras hål i vilka titanskruvar fästs. Hur många implantat som fästs beror på ingreppets storlek och hur många tänder som ska ersättas. Om alla tänder i en överkäke ska ersättas kan det behövas sex titanskruvar för att resultatet ska bli stabilt, men självklart kan enstaka tänder också ersättas. 

– Eftersom det bland annat är mjukare ben och annorlunda belastningsförhållanden i överkäken, krävs fler implantat där än i underkäken, där benet är mer kompakt (hårdare). I underkäken räcker det vanligen med fyra implantat. Skruven som är gjord av titan kommer att växa fast i benet. Käkbenet växer in i implantatets makro- och mikrostrukturer, säger Jan Ekenbäck.  

Efter ingreppet måste man i de flesta fall vänta på att tandimplantaten växer samman med käkbenet. Denna process tar olika lång tid beroende på var implantaten är placerade och käkbenets kvalité (hårdhet). Oftast rör det sig om 2-3 månader. Om det har varit nödvändigt att öka benvolymen (benagumentaion) på något sätt kan inläkningstiden behöva förlängas upp till ett halvår eller mer . 

Under den här inläkningsperioden får du vid behov med dig avtagbara proteser för att fylla ut i tandluckorna.

Ibland är det nödvändigt att inte låta implantaten sticka upp genom tandköttet vid första operationstillfället. I dessa fall behövs en så kallad distansoperation, där man under lokalbedövning gör ett litet hål ovan implantatet och sätter på en förlängning. Tandläkaren vill se var tandköttet hamnar, så det blir snygga anslutningar på tandrekonstruktionerna mot tandköttet. Andra skäl kan vara att få plats med en provisorisk ersättning eller för att benet är uppbyggt alternativt har en kvalitet som gör att det tar längre tid för implantatet att läka in i. Rent generellt kan man säga att ju högre krav på estetik eller ju mer omfattande förbehandlingarna är, desto längre tid tar behandlingarna. Vi kan tyvärr inte skynda på de biologiska läkningsprocesserna.   
Vill du veta mer om tandimplantat? Klicka här

Nytt leende med implantat

Då implantaten anses vara inläkta tar tandläkaren avtryck på situationen i munnen. En modell av hur tänderna kommer att se ut tas fram av tandteknikern och tandläkaren provar tänderna i munnen. När du är nöjd med utseendet (efter kanske någon ändring och omprovning) görs dina nya tänder i det material som du valt i samråd med din tandläkare. 
– Ta med ett foto på hur du såg ut tidigare, så har du en bild att jämföra med när du provar utseendet på dina nya tänder. Jag tycker också man ska ta med ett smakråd, det är ett jättestort beslut som kan vara svårt att ta själv, säger Jan Ekenbäck.

Sedan görs ett tandskelett av kobolt-krom, titan eller Zirconia och på det bränns porslin till önskad tand-färg och -form. Det går att förbilliga genom att använda tänder i plast, vilket också har andra fördelar.  
– Jag brukar rekommendera att man använder porslin bränt på metallskelett i kobolt-krom, framförallt i överkäken som utsätts för ogynnsam belastning när man biter. Det är den starkaste konstruktionen som finns, säger Jan Ekenbäck. 

När ni är nöjda

När tandläkaren och du är nöjda med konstruktionen, kan man sätta fast de nya tänderna, som antingen har keramik eller plast på den synliga tandytan. 
Om en enskild tand ska ersättas skruvas kronan direkt på implantatet eller cementeras på en distans. Om det är flera tänder på rad som måste ersättas, så tillverkas istället en bro, som oftast skruvas fast på implantaten.
– När dina nya tänder är på plats kan du börja leva som vanligt igen. Att framställa en bro tar omkring fem besök för att det ska bli riktigt bra. En enstaka tand 2-3 besök. Men antalet besök är självklart individuellt, säger Jan Ekenbäck. 

Jan Ekenbäck rekommenderar att du direkt efter avslutad behandling ska boka in ett besök hos tandhygienisten. 
– Då får du råd om hur du ska ta hand om implantaten på bästa sätt och hålla dem rena så att inga bakterier får fäste. Implantat kräver ungefär samma skötsel som egna tänder för att hålla sig friska -- man måste hålla rent, säger Jan Ekenbäck. 

Spara pengar med kvalitet och erfarenhet

Ett tandimplantat är ett stort ingrepp men samtidigt är det ett effektivt sätt ersätta förlorade tänder på lång sikt. Några av Sveriges främsta experter på implantat arbetar hos oss på Aqua Dental. Erfarenhet och spetskompetens ger den främsta garantin för ett bra slutresultat. Att välja kvalitet och erfarenhet sparar dig oftast pengar i längden.

A till Ö - här är alla begrepp du behöver kunna

Vill du veta mer om tandimplantat?

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att vi sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Aqua Dentals dataskyddspolicy.
Intresserad av ett tandimplantat?

Kontakta oss

Vill du veta mer om tandimplantat? Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer.
Lugnets Allé 10
Kungsholmen - Stockholm
Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12
City - Göteborg
Östra Hamngatan 52
Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
 
Kontakta Aqua Dental
020 20 20 80
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo

Det krävs för ett tandimplantat

Patienter Tandimplantat Tandläkare Det krävs för ett tandimplantat Tandimplantat är den mest populära behandlingen för personer som förlorat eller skadat sina tänder. För att genomgå en behandling med tandimplantat måste vissa förutsättningar finnas.   Har du slagit ut en tand eller på något sätt skadat tanden så att den behöver ersättas kan tandimplantat vara ett bra alternativ. Förlorade tänder kan nämligen påverka din tuggförmåga och kan i […]

Ingen övre åldersgräns för tandimplantat

Patienter Tandimplantat Tandläkare Ingen övre åldersgräns för tandimplantat Hans Bennich, 89, började uppleva problem med en bro i överkäken. När den lossnade hade han ett glapp på sju tänder och valde då att satsa på tandimplantat. Att det inte finns någon övre åldersgräns för tandimplantat är Hans Bennich, 89 år, ett bevis på. Han upplevde problem med en […]

Tandimplantat efter tandlossning – går det?

Tandimplantat Tandläkare Tandimplantat efter tandlossning - går det? Tandimplantat är ofta ett bra alternativ till att ersätta förlorade eller skadade tänder. För att en implantatbehandling ska vara lyckad krävs det att munnen är frisk. Fungerar då en tandimplantatbehandling efter tandlossningssjukdom? Parodontit, tandlossning, beror främst på bakterier i området runt tänderna. Anledningen till att bakterierna uppstår kan vara […]

Tandimplantat – risker och förutsättningar

Tandimplantat Tandläkare Risker och förutsättningar med tandimplantat Det finns olika metoder för att ersätta förlorade eller skadade tänder. En behandling som blir allt mer vanlig är tandimplantat. Det är en behandling som kan hålla livet ut och som har förbättrat livskvaliteten för många.  Eftersom tandimplantat inte passar alla är det dock viktigt att en utredning görs innan en implantatbehandling påbörjas. […]

Specialister på tandimplantat

Tandimplantat Tandläkare Specialister på tandimplantat Att förlora en eller flera tänder kan vara otroligt jobbigt och påverka såväl tal- och tuggförmåga. Dessutom är det inte otroligt att det påverkar självkänslan och självförtroendet negativt. Vi vet att att tandimplantat som ersättning för förlorade tänder kan förändra livet för den som saknar tänder. Tänk att kunna sätta tänderna i […]