Så påverkar antidepressiva mediciner tandimplantat

Vissa typer av antidepressiva mediciner bryter ned skelettet. Samma mediciner kan även påverka käkbenet. Det innebär att du som äter antidepressiva kan vara en riskpatient i samband med tandimplantatsbehandlingar. 

Ett starkt skelett, i form av käkben, är en förutsättning för en lyckad behandling med tandimplantat. Därför kan det ibland vara komplicerat att genomföra en tandimplantatbehandling på en person som äter antidepressiva mediciner ämnade för att öka ämnet serotonin. Dessa typer av mediciner kan nämligen bryta ned skelettet i kroppen och påverka metabolismen även i käkbenet 

Serotonin 

Serotonin är en signalsubstans som tillsammans med bland annat dopamin och adrenalin verkar för att få oss att känna välmående. Signalsubstansen består av molekyler som förmedlar celler i nervsystemet. Personer som lider av brist på serotonin drabbas lätt av sämre psykiskt mående i form av exempelvis OCD, depression och ångest. Det är därför många antidepressiva medicinerså kallade SSRI-läkemedel, innehåller ämnen som ska underlätta för kroppen att ta upp serotonin. Med rätt nivå av serotonin i kroppen är det lättare att känna lyckokänslor. 

Käkbenets funktion för tandimplantat 

Tandimplantat fästs i käkbenet genom att de skruvas fast. Med tiden när läkningen pågår växer skruven, om den är gjord av titan, fast i käkbenet. Skruvarna på implantatet består av titan eller zirkonia, vilka båda är material som kroppen inte stöter bort. Implantatskruven stimulerar sedan käkbenet vilket gör att cellerna runtom ständigt förnyas och fortsatt håller sig friska. På så vis fungerar skruven som en tandrot. 

Påverkar käkbenets substans 

SSRI-läkemedel påverkar skelettet negativt och kan leda till benskörhet. Eftersom ett friskt käkben är avgörande för en lyckad tandimplantatbehandling kan personer som äter SSRI-läkemedel få ett försämrat resultat av sin tandimplantatbehandling. Därför är det viktigt att vända sig till en seriös aktör som ser över dina möjligheter till tandimplantat eller eventuell annan behandling.  

I en studie genomförd mellan år 2007 och 2013 i Kanada har 490 implantatpatienter delats upp i två grupper, en som behandlas med SSRI-läkemedel och en som inte genomgick någon form av behandling av depression. Patienter som lider av andra sjukdomar som kan påverka ämnesomsättningen har exkluderats från studien. 
 
Resultatet i studien visade att lyckandefrekvensen för implantatbehandlingar på patienter som behandlats med SSRI är lägre än för de andra patienterna. Det innebär att patienter som äter SSRI-mediciner löper större risk att drabbas av komplikationer eller att behandlingen misslyckas. För 10,6% av dessa patienter misslyckades behandlingen medan de patienter som ej genomgick medicinering hade en misslyckadefrekvens på 4,6 procent.  

Studien visar dock inte om aspekter som svårighetsgrad av depression, dos av medicinering, munhygien innan behandlingen samt behandlingstid påverkar resultatet.  

Det har genomförts liknande studier på University of Buffalo och Yale University där resultatet tyder på detsamma. Studien på Yale University visade att en tredjedel av de personer som var med i studien och drabbats av periimplantit åt antidepressiva medel.  

Rådfråga en seriös tandläkare

På Aqua Dental förespråkar vi kvalitativa lösningar med hållbara resultat. Därför råder vi dig också att vända dig till en seriös aktör som tar din munhälsa på allvar. Innan en tandimplantatbehandling påbörjas krävs alltid en djupgående undersökning av din mun för att utesluta eventuella sjukdomar. Eftersom personer som äter SSRI-läkemedel tenderar att ha ett mjukare käkben krävs det en ännu mer omfattande genomgång av munhälsan.  
 
Det kan vara fördelaktigt att vända dig till en aktör med generösa garantier på tandimplantat eftersom de sällan tillåter patienter med risk för dåliga resultat att genomgå en tandimplantatbehandling. Det finns dock andra alternativ för dig som fått besked om att tandimplantat inte är rätt för dig.  

Är du intresserad av tandimplantat? Ta chansen att få ställa alla dina frågor till en specialisttandläkare. Aqua Dental bjuder till öppet hus och de 30 första som anmäler sig får en kostnadsfri konsultation under dagen.

Öppet hus

Vill du veta mer om tandimplantat? Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer.
Lugnets Allé 10

Kungsholmen - Stockholm

Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12

City - Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
 
Kontakta Aqua Dental
010 188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo

Så förändrades Pers liv med hjälp av tandimplantat

Uncategorized Så förändrades Pers liv med hjälp av tandimplantat Tandläkarskräck och bristfälliga rutiner ledde till problem med tänderna. Att dra sig för att le gick inte ihop med ett jobb framför kameran. Tillslut insåg Per Gisselsson att han inte hade något val och bokade en tid hos tandläkaren.  Som 16-åring valde Per Gisselsson att flytta hemifrån. Han bodde länge själv och insåg inte vikten […]

Vanligaste orsakerna till tandimplantat

Uncategorized Vanligaste orsakerna till tandimplantat Tandimplantat används ofta som ersättning av förlorade tänder. Allt från enstaka tänder till hela tandraden kan ersättas med hjälp av tandimplantat.   Om en tand förlorats eller skadats så pass att den inte längre är funktionsduglig kan den ersättas med tandimplantat. Vid en behandling med tandimplantat fästs titanskruvar, som fungerar som tandrötter, i käkbenet. […]

Rökning och tandimplantat

Uncategorized Rökning och tandimplantat Rökare löper tre till fem gånger högre risk att drabbas av parodontit, tandlossningssjukdomar. Det är viktigt att vända sig till en seriös aktör för att få råd gällande lämpliga behandlingar.  Enligt WHO är tobaksindustrin ett av de största hoten mot befolkningens hälsa. Rökning hänger samman med flera olika hälsorisker, bland annat ökar det risken […]

Så går det till på en konsultation

Uncategorized Så går det till på en konsultation Att bestämma sig för att genomgå en tandimplantatbehandling kan vara ett stort beslut. För att få djupare information och mer förståelse ska du gå på en konsultation innan du påbörjar din tandimplantatbehandling.   En tandimplantatbehandling är en av de största behandlingarna inom tandvården. Det kan vara ett stort, men så viktigt, beslut att ta. Det […]

Minska första steget mot tandimplantat

Uncategorized Minska första steget mot tandimplantat För den som saknar tänder och behöver ersätta dem kan tandimplantat vara lösningen. Det är en omfattande behandling och det kan därför vara svårt att ta det första steget, framför allt för den som lider av tandvårdsrädsla. Ett möte med onlinetandläkaren kan hjälpa till att minska det första steget. Att […]

“Till sist vågade jag inte le”

Tandimplantat Tandläkare Uncategorized “Till sist vågade jag inte le” Elwira är en av många som drabbats av tandlossningssjukdom. Hon levde med problemet i många år, men när en tand lossnade vände hon sig slutligen till Aqua Dental för hjälp. Tack vare tandimplantat ler hon nu utan problem.  Elwira är 50 år och har i många år levt med tandlossning. En tandlossningssjukdom kan vara både fysiskt och psykiskt problematiskt. För […]

Vad är periimplantit

Uncategorized Vad är periimplantit Tandimplantatpatienter kan drabbas av periimplantit. Ett tillstånd som i takt med ökande ålder på patienterna blir allt vanligare, men som kan undvikas genom noggrann rengöring och goda hygienrutiner.   En av komplikationerna som kan uppstå efter en tandimplantatbehandling kallas periimplantit. Det är ett tillstånd som uppstår i tandköttet runt ett tandimplantat och kan beskrivas som en skada på mjukvävnanden. Om den förblir obehandlad även orsaka […]

Tandimplantat: Så går en behandling till 

Tandimplantat Tandimplantat: så går behandlingen till Om du behöver ersätta förlorade eller skadade tänder kan tandimplantat vara ett alternativ. Implantat är en fast lösning som passar många. Behandlingen inleds med en konsultation där dina förväntningar och förutsättningar gås igenom.   Om du är intresserad av tandimplantat är det första steget att boka in en konsultation. Under detta möte träffar du […]

Då är tandimplantat rätt för dig

Uncategorized Då är tandimplantat rätt för dig En behandling med tandimplantat är något många väljer för att ersätta sina förlorade eller skadade tänder. Det är en behandling som kan ge resultat som håller livet ut. Men det finns en del aspekter att ta hänsyn till innan en tandimplantatbehandling kan påbörjas.   Det blir allt vanligare med tandimplantatbehandlingar. Nästan alla kan ta del […]

Konsultation för tandimplantat online

Tandimplantat Tandläkare Tandvårdsrädsla Konsultation för tandimplantat online Att bestämma sig för en behandling med tandimplantat är ett stort beslut. Alla har individuella behov och förutsättningar. Vi vill hjälpa dig att hitta den lösning som passar dig allra bäst. Vid en onlinekonsultation får du veta mer om implantatbehandling och information om det kan vara rätt alternativ för dig. Aqua […]