Så påverkar antidepressiva mediciner tandimplantat

Vissa typer av antidepressiva mediciner bryter ned skelettet. Samma mediciner kan även påverka käkbenet. Det innebär att du som äter antidepressiva kan vara en riskpatient i samband med tandimplantatsbehandlingar. 

Ett starkt skelett, i form av käkben, är en förutsättning för en lyckad behandling med tandimplantat. Därför kan det ibland vara komplicerat att genomföra en tandimplantatbehandling på en person som äter antidepressiva mediciner ämnade för att öka ämnet serotonin. Dessa typer av mediciner kan nämligen bryta ned skelettet i kroppen och påverka metabolismen även i käkbenet 

Serotonin 

Serotonin är en signalsubstans som tillsammans med bland annat dopamin och adrenalin verkar för att få oss att känna välmående. Signalsubstansen består av molekyler som förmedlar celler i nervsystemet. Personer som lider av brist på serotonin drabbas lätt av sämre psykiskt mående i form av exempelvis OCD, depression och ångest. Det är därför många antidepressiva medicinerså kallade SSRI-läkemedel, innehåller ämnen som ska underlätta för kroppen att ta upp serotonin. Med rätt nivå av serotonin i kroppen är det lättare att känna lyckokänslor. 

Käkbenets funktion för tandimplantat 

Tandimplantat fästs i käkbenet genom att de skruvas fast. Med tiden när läkningen pågår växer skruven, om den är gjord av titan, fast i käkbenet. Skruvarna på implantatet består av titan eller zirkonia, vilka båda är material som kroppen inte stöter bort. Implantatskruven stimulerar sedan käkbenet vilket gör att cellerna runtom ständigt förnyas och fortsatt håller sig friska. På så vis fungerar skruven som en tandrot. 

Påverkar käkbenets substans 

SSRI-läkemedel påverkar skelettet negativt och kan leda till benskörhet. Eftersom ett friskt käkben är avgörande för en lyckad tandimplantatbehandling kan personer som äter SSRI-läkemedel få ett försämrat resultat av sin tandimplantatbehandling. Därför är det viktigt att vända sig till en seriös aktör som ser över dina möjligheter till tandimplantat eller eventuell annan behandling.  

I en studie genomförd mellan år 2007 och 2013 i Kanada har 490 implantatpatienter delats upp i två grupper, en som behandlas med SSRI-läkemedel och en som inte genomgick någon form av behandling av depression. Patienter som lider av andra sjukdomar som kan påverka ämnesomsättningen har exkluderats från studien. 
 
Resultatet i studien visade att lyckandefrekvensen för implantatbehandlingar på patienter som behandlats med SSRI är lägre än för de andra patienterna. Det innebär att patienter som äter SSRI-mediciner löper större risk att drabbas av komplikationer eller att behandlingen misslyckas. För 10,6% av dessa patienter misslyckades behandlingen medan de patienter som ej genomgick medicinering hade en misslyckadefrekvens på 4,6 procent.  

Studien visar dock inte om aspekter som svårighetsgrad av depression, dos av medicinering, munhygien innan behandlingen samt behandlingstid påverkar resultatet.  

Det har genomförts liknande studier på University of Buffalo och Yale University där resultatet tyder på detsamma. Studien på Yale University visade att en tredjedel av de personer som var med i studien och drabbats av periimplantit åt antidepressiva medel.  

Rådfråga en seriös tandläkare

På Aqua Dental förespråkar vi kvalitativa lösningar med hållbara resultat. Därför råder vi dig också att vända dig till en seriös aktör som tar din munhälsa på allvar. Innan en tandimplantatbehandling påbörjas krävs alltid en djupgående undersökning av din mun för att utesluta eventuella sjukdomar. Eftersom personer som äter SSRI-läkemedel tenderar att ha ett mjukare käkben krävs det en ännu mer omfattande genomgång av munhälsan.  
 
Det kan vara fördelaktigt att vända dig till en aktör med generösa garantier på tandimplantat eftersom de sällan tillåter patienter med risk för dåliga resultat att genomgå en tandimplantatbehandling. Det finns dock andra alternativ för dig som fått besked om att tandimplantat inte är rätt för dig.  

Är du intresserad av tandimplantat? Ta chansen att få ställa alla dina frågor till en specialisttandläkare. Aqua Dental bjuder till öppet hus och de 30 första som anmäler sig får en kostnadsfri konsultation under dagen.


Vill du veta mer om tandimplantat? Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer.
Lugnets Allé 10

Kungsholmen - Stockholm

Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12

City - Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
 
Kontakta Aqua Dental
010 188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo

Tandimplantat–så går det till

Uncategorized Tandimplantat är ett populärt alternativ för att ersätta förlorade tänder. Din behandling inleds med en konsultation för att se att det är en lämplig behandling för dig.     Tandimplantat är en behandling för att ersätta förlorade tänder. Det är ett kirurgiskt ingrepp där din ordinarie tandrot ersätts av en skruv. Hur många implantatskruvar som måste […]

Vad är bettrehabilitering?

Tandimplantat Tandläkare Vad är bettrehabilitering? Bettrehabilitering är att återskapa bettet både estetiskt och funktionellt. Det kan innefatta en rad olika behandlingar för att återskapa tänderna estetik, tuggförmåga, bettfunktion och tal. Bettrehabilitering kan även användas för bättra den psykosociala hälsan. Bettrehabilitering behövs när flera tänder är skadade, förlorade och behöver ersättas eller när tändernas position måste genomgå en […]

Stora fördelar med tandimplantat

Uncategorized Stora fördelar med tandimplantat Tandimplantat är en behandling för att ersätta förlorade tänder. Metoden blir allt mer populär och den har många fördelar.   Syns inte   Det syns inte att en krona eller bro är implantatstödd utan den ser ut som dina ordinarie tänder. Det läggs ett stort fokus på att tänderna ska se naturliga ut […]

Lider du av tandlossning?

Tandimplantat Lider du av tandlossning? Parodontit, eller tandlossning, är en allvarlig infektion som drabbar tandköttet. Det orsakas av bakterier som samlats kring dina tänder och tandkött. Om sjukdomen inte upptäcks i tid kan det sluta med att tänderna lossnar.  Tandlossning börjar ofta med tandköttsinflammation, även kallad gingivit. Tandköttsinflammation orsakas av bakterier som samlats kring dina tänder […]

Så går den kirurgiska delen av tandimplantat till

Uncategorized Så går den kirurgiska delen av tandimplantat till Tandimplantat är ett vanligt alternativ som ersättning av förlorade tänder. För en erfaren tandläkare är det en relativt enkel behandling men det är fortfarande ett kirurgiskt ingrepp som görs och omfattningen av behandlingen är beroende av vårdbehovet.  Operationsdelen av tandimplantatsbehandlingen går till så att vid ett kirurgiskt […]

Vad gör en specialist inom oral protetik

Tandimplantat Tandläkare Vad gör en specialist inom oral protetik Det finns flera sätt att byta ut och ersätta tänder som antingen saknas eller är så skadade att de inte går att laga. En specialist inom oral protetik arbetar med behandlingar både i vårdsyfte och med estetisk inriktning.  Läran om att ersätta tänder och mjukvävnad i munhålan kallas […]

Så går den kirurgiska delen av tandimplantat till

Uncategorized Så går den kirurgiska delen av tandimplantat till  Tandimplantat är ett vanligt alternativ som ersättning av förlorade tänder. För en erfaren tandläkare är det en relativt enkel behandling men det är fortfarande ett kirurgiskt ingrepp som görs och omfattningen av behandlingen är beroende av vårdbehovet.  Operationsdelen av tandimplantatsbehandlingen går till så att vid ett kirurgiskt […]

Så undviker du periimplantit

Uncategorized Så undviker du periimplantit Tandimplantat används för att ersätta förlorade tänder och återskapa både bettfunktion och estetik. Även om tandimplantat har visats sig vara hållbara kan komplikationer uppstå. För att undvika periimplantit är det viktigt att upprätthålla en god munhygien.  Periimplantära sjukdomar kan delas upp i två  fack, periimplantit och periimplantär mukosit. Periimplantit kan beskrivas som kronisk tandlossning och består av en inflammation i mjukvävnaden runt […]

Högkostnadsskyddet – hur fungerar det?

Patienter Tandimplantat Tandläkare Uncategorized Högkostnadsskyddet – hur fungerar det?   Från och med det år du fyller 24 år börjar tandvården att kosta i Sverige. Då får du ta del av det allmänna tandvårdsbidraget och det finns även ett högkostnadsskydd som skyddar dig från höga tandvårdskostnader.  I Sverige finns det bidrag och skydd för tandvårdskostnader. Bidragen syftar till att uppmuntra […]

Gör tandimplant ont?

Uncategorized Gör tandimplantat ont?  Många som ska genomgå en behandling med tandimplantat har många frågor och funderingar kring ingreppet. Förutom frågor om priser och kostnader är en av de vanligaste funderingarna om behandlingen kommer att göra ont.  Många som förlorat en eller flera tänder känner till tandimplantat och överväger behandlingen. De flesta vet om fördelarna men många […]