Det krävs för ett tandimplantat

Tandimplantat är den mest populära behandlingen för personer som förlorat eller skadat sina tänder. För att genomgå en behandling med tandimplantat måste vissa förutsättningar finnas.  

Har du slagit ut en tand eller på något sätt skadat tanden så att den behöver ersättas kan tandimplantat vara ett bra alternativ. Förlorade tänder kan nämligen påverka din tuggförmåga och kan i längden resultera i andra tandproblem. Exempelvis kan käkbenet resorberas i tandlösa partier. Tandimplantat ersätter den förlorade tandens rot med exempelvis en titanskruv. På titanskruven fäster tandläkaren sedan en krona. Den tillverkas oftast i keramen Zirkonia samt i fronten även ytskikt av porslin, för god estetik. Om behandlingen genomförs korrekt samt om du vårdar dina implantat noga kan de hålla livet ut. Men det krävs viss förberedelse för att tandimplantatbehandlingen ska vara genomförbar.  

Intresserad av tandimplantat i Stockholm? Klicka här.

Konsultera en tandläkare

Innan en tandimplantatbehandling påbörjas krävs det att du träffar en tandläkare som gör en bedömning av din munhälsa. Det görs genom en noggrann undersökning där bland annat röntgenbilder tas på över- och underkäke. Du får också berätta för tandläkaren om dina förväntningar på behandlingen samt vilket resultat du eftersträvar.  

Tillräckligt med ben för tandimplantat 

För det första krävs det att patienten som behandlas har tillräckligt med ben i käken för att skruven ska gå att fästa. Det krävs också att benet håller god kvalitet. Personer som röker eller snusar kan ha ett försämrat käkben jämfört med personer som inte röker eller snusar, samt att rökares förutsättningar till inläkning är sämre. Snusning har en mer lokal påverkan precis där snuset sitter medan rökning ger en mer generell prognosförsämring. Ofta råder tandläkaren sina patienter att sluta bruka tobak i samband med en tandimplantatbehandling, ibland för att behandlingen ska vara möjlig, men även för att öka chanserna för ett livslångt resultat.  

En frisk mun 

För att öka chanserna till en lyckad behandling krävs det att alla delar i munnen är friska. Det vill säga att alla tänder, tandköttet, käkbenet och slemhinnorna mår bra. Det får inte pågå några infektioner i munnen. Men det är ingen anledning till att känna oro, de flesta infektioner går att behandla. Då får du gå på kontinuerliga besök hos tandhygienisten där djupet på tandköttsfickorna mäts och du ges en grundlig instruktion och rengöring som förhoppningsvis ger dig en bättre munhälsa. Därefter brukar munnen vara frisk nog att genomgå behandlingen. Rökare kan även ha förhöjd infektionskänslighet och därför avråds de att sluta röka i samband med denna behandling.  

Aqua Dental är specialister på Tandimplantat - boka konsultation här

Vårda dina tandimplantat 

När behandlingen är genomförd är det såklart viktigt att du vårdar dina tandimplantat noga. Det är en förutsättning för att resultaten ska vara livslånga. Oftast brukar patienten bli ordinerad ett stödprogram innehållande bland annat hur implantaten ska vårdas.  

Alternativ till implantat 

För dig som inte vill eller fått reda på att det inte är möjligt att behandlas med tandimplantat finns såklart andra kvalitativa alternativ, exempelvis en löstagbar bro men också fast protetik i form av broterapiDet finns löstagbara proteser för enstaka tänder men också för hela tandrader. Prata med din tandläkare om vilket alternativ som lämpar sig bäst för dig.  

Är du intresserad av tandimplantat? Ta chansen att få ställa alla dina frågor till en specialisttandläkare. Aqua Dental bjuder till öppet hus och de 30 första som anmäler sig får en kostnadsfri konsultation under dagen.

Öppet hus

Vill du veta mer om tandimplantat? Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer.
Lugnets Allé 10

Kungsholmen - Stockholm

Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12

City - Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
 
Kontakta Aqua Dental
010 188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo

Så undviker du parodontit

Patienter Tandimplantat Tandläkare Så undviker du parodontit Tandlossning är en sjukdom som inte går att bota. Däremot går symptomen att lindra och sjukdomsförloppet att fördröja. Det finns också metoder att ta till för att undvika att insjukna i tandlossning.     Parodontit, tandlossning, är en relativt vanlig sjukdom. Ålder, stress, rökning, vissa sjukdomar och arv är faktorer som ökar risken för att drabbas av parodontit. Det […]

Så förändrades Pers liv med hjälp av tandimplantat

Uncategorized Så förändrades Pers liv med hjälp av tandimplantat Tandläkarskräck och bristfälliga rutiner ledde till problem med tänderna. Att dra sig för att le gick inte ihop med ett jobb framför kameran. Tillslut insåg Per Gisselsson att han inte hade något val och bokade en tid hos tandläkaren.  Som 16-åring valde Per Gisselsson att flytta hemifrån. Han bodde länge själv och insåg inte vikten […]

Vanligaste orsakerna till tandimplantat

Uncategorized Vanligaste orsakerna till tandimplantat Tandimplantat används ofta som ersättning av förlorade tänder. Allt från enstaka tänder till hela tandraden kan ersättas med hjälp av tandimplantat.   Om en tand förlorats eller skadats så pass att den inte längre är funktionsduglig kan den ersättas med tandimplantat. Vid en behandling med tandimplantat fästs titanskruvar, som fungerar som tandrötter, i käkbenet. […]

Rökning och tandimplantat

Uncategorized Rökning och tandimplantat Rökare löper tre till fem gånger högre risk att drabbas av parodontit, tandlossningssjukdomar. Det är viktigt att vända sig till en seriös aktör för att få råd gällande lämpliga behandlingar.  Enligt WHO är tobaksindustrin ett av de största hoten mot befolkningens hälsa. Rökning hänger samman med flera olika hälsorisker, bland annat ökar det risken […]

Så går det till på en konsultation

Uncategorized Så går det till på en konsultation Att bestämma sig för att genomgå en tandimplantatbehandling kan vara ett stort beslut. För att få djupare information och mer förståelse ska du gå på en konsultation innan du påbörjar din tandimplantatbehandling.   En tandimplantatbehandling är en av de största behandlingarna inom tandvården. Det kan vara ett stort, men så viktigt, beslut att ta. Det […]

Minska första steget mot tandimplantat

Uncategorized Minska första steget mot tandimplantat För den som saknar tänder och behöver ersätta dem kan tandimplantat vara lösningen. Det är en omfattande behandling och det kan därför vara svårt att ta det första steget, framför allt för den som lider av tandvårdsrädsla. Ett möte med onlinetandläkaren kan hjälpa till att minska det första steget. Att […]

Så påverkar antidepressiva mediciner tandimplantat

Uncategorized Så påverkar antidepressiva mediciner tandimplantat Vissa typer av antidepressiva mediciner bryter ned skelettet. Samma mediciner kan även påverka käkbenet. Det innebär att du som äter antidepressiva kan vara en riskpatient i samband med tandimplantatsbehandlingar.  Ett starkt skelett, i form av käkben, är en förutsättning för en lyckad behandling med tandimplantat. Därför kan det ibland vara komplicerat […]

“Till sist vågade jag inte le”

Tandimplantat Tandläkare Uncategorized “Till sist vågade jag inte le” Elwira är en av många som drabbats av tandlossningssjukdom. Hon levde med problemet i många år, men när en tand lossnade vände hon sig slutligen till Aqua Dental för hjälp. Tack vare tandimplantat ler hon nu utan problem.  Elwira är 50 år och har i många år levt med tandlossning. En tandlossningssjukdom kan vara både fysiskt och psykiskt problematiskt. För […]

Vad är periimplantit

Uncategorized Vad är periimplantit Tandimplantatpatienter kan drabbas av periimplantit. Ett tillstånd som i takt med ökande ålder på patienterna blir allt vanligare, men som kan undvikas genom noggrann rengöring och goda hygienrutiner.   En av komplikationerna som kan uppstå efter en tandimplantatbehandling kallas periimplantit. Det är ett tillstånd som uppstår i tandköttet runt ett tandimplantat och kan beskrivas som en skada på mjukvävnanden. Om den förblir obehandlad även orsaka […]

Tandimplantat: Så går en behandling till 

Tandimplantat Tandimplantat: så går behandlingen till Om du behöver ersätta förlorade eller skadade tänder kan tandimplantat vara ett alternativ. Implantat är en fast lösning som passar många. Behandlingen inleds med en konsultation där dina förväntningar och förutsättningar gås igenom.   Om du är intresserad av tandimplantat är det första steget att boka in en konsultation. Under detta möte träffar du […]