Vad är periimplantit

Tandimplantatpatienter kan drabbas av periimplantit. Ett tillstånd som i takt med ökande ålder på patienterna blir allt vanligare, men som kan undvikas genom noggrann rengöring och goda hygienrutiner.  

En av komplikationerna som kan uppstå efter en tandimplantatbehandling kallas periimplantitDet är ett tillstånd som uppstår i tandköttet runt ett tandimplantat och kan beskrivas som en skada på mjukvävnanden. Oden förblir obehandlad även orsaka förlust av ben. I värsta fall kan sjukdomen leda till att implantatet lossnar. 

Det är på grund av ansamlingar av bakterier i tandfickan som periimplantit uppstår. En orsak till att dessa bakterieansamlingar bildas är att det är svårare att ta hand om och göra rent området runt ett implantat.  

Tillståndet periimplantit gör att du får både svårare att äta och prata, vilket kan ge både sociala, fysiska och psykologiska besvär.  

Så behandlas periimplantit 

För att behandla periimplantat börjar man med att rengöra och förbättra munhygienen. Dessutom tas nya optimerade hygienrutiner fram för att förbättra tandhälsan.  
 
Om det är så att benförlusterna på grund av periimplantit blivit för stora kan operation behövas. Denna åtgärd kan även kombineras med en behandling med antibiotika. 

 Minska riskerna 

Även om antalet periimplantitfall ökar och man menar att det beror på att implantatpatienterna blir allt äldre så är ålder inte någon anledning att välja bort tandimplantat som ersättning vid förlorade tänder. Det är viktigt att den behandlande tandläkaren är tydlig i sin information om risker och rekommendationer kring hur implantatet ska skötas. Lika viktigt är det att patienteten följer rekommendationerna. Ett bra sätt för att se att patienten klarar rengöringen är att frekvent besöken tandhygienist för att få stöd vid rengöringen till dess att situationen i munnen är stabil.  

En annan faktor som spelar in i tandimplantatbehandlingens resultat är valet av tandläkare. En tandläkare med lång erfarenhet och som mer eller mindre enbart arbetar med tandimplantat kan avgöra vem som är en lämplig kandidat för tandimplantat och se till att munhålan är helt frisk innan behandlingen påbörjas. En erfaren implantattandläkare har dessutom en högre lyckandefrekvens än en tandläkare som endast delvis arbetar med tandimplantat.  

Viktigt att tänka på är att rökning ökar risken för periimplantit vilket gör att man bör sluta röka innan sin implantatbehandling. Även patienter som tidigare lidit av parodontit har en ökad risken att drabbas för periimplantatit, men det kan undvikas med stödbehandling och hjälp av en tandhygienist.  

För att minska riskerna är det viktigt att patienten är helt frisk i munhålan när implantaten fästs. En annan faktor som är viktig för att minska risken är att patienten upprätthåller en god munhygien. Att följa tandläkarens instruktioner kring hur tandimplantaten ska tas hand om påverkar resultatet av behandlingen.   

Hur många är det som drabbas av periimplantit 

Då fler och fler väljer tandimplantat som ersättning av förlorade tänder och allt fler väljer att skaffa tandimplantat trots hög ålder ökar vanligheten av periimplantit. Enligt The European Assoxiation for Osseointegration så drabbas omkring var femte patient med tandimplantat av periimplantit.   

 

Är du intresserad av tandimplantat? Ta chansen att få ställa alla dina frågor till en specialisttandläkare. Aqua Dental bjuder till öppet hus och de 30 första som anmäler sig får en kostnadsfri konsultation under dagen.
Öppet hus
 
Lugnets Allé 10

Kungsholmen - Stockholm

Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12

City - Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
 
Kontakta Aqua Dental
010 188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Så undviker du parodontit

Patienter Tandimplantat Tandläkare Så undviker du parodontit Tandlossning är en sjukdom som inte går att bota. Däremot går symptomen att lindra och sjukdomsförloppet att fördröja. Det finns också metoder att ta till för att undvika att insjukna i tandlossning.     Parodontit, tandlossning, är en relativt vanlig sjukdom. Ålder, stress, rökning, vissa sjukdomar och arv är faktorer som ökar risken för att drabbas av parodontit. Det […]

Så förändrades Pers liv med hjälp av tandimplantat

Uncategorized Så förändrades Pers liv med hjälp av tandimplantat Tandläkarskräck och bristfälliga rutiner ledde till problem med tänderna. Att dra sig för att le gick inte ihop med ett jobb framför kameran. Tillslut insåg Per Gisselsson att han inte hade något val och bokade en tid hos tandläkaren.  Som 16-åring valde Per Gisselsson att flytta hemifrån. Han bodde länge själv och insåg inte vikten […]

Vanligaste orsakerna till tandimplantat

Uncategorized Vanligaste orsakerna till tandimplantat Tandimplantat används ofta som ersättning av förlorade tänder. Allt från enstaka tänder till hela tandraden kan ersättas med hjälp av tandimplantat.   Om en tand förlorats eller skadats så pass att den inte längre är funktionsduglig kan den ersättas med tandimplantat. Vid en behandling med tandimplantat fästs titanskruvar, som fungerar som tandrötter, i käkbenet. […]

Rökning och tandimplantat

Uncategorized Rökning och tandimplantat Rökare löper tre till fem gånger högre risk att drabbas av parodontit, tandlossningssjukdomar. Det är viktigt att vända sig till en seriös aktör för att få råd gällande lämpliga behandlingar.  Enligt WHO är tobaksindustrin ett av de största hoten mot befolkningens hälsa. Rökning hänger samman med flera olika hälsorisker, bland annat ökar det risken […]

Så går det till på en konsultation

Uncategorized Så går det till på en konsultation Att bestämma sig för att genomgå en tandimplantatbehandling kan vara ett stort beslut. För att få djupare information och mer förståelse ska du gå på en konsultation innan du påbörjar din tandimplantatbehandling.   En tandimplantatbehandling är en av de största behandlingarna inom tandvården. Det kan vara ett stort, men så viktigt, beslut att ta. Det […]

Minska första steget mot tandimplantat

Uncategorized Minska första steget mot tandimplantat För den som saknar tänder och behöver ersätta dem kan tandimplantat vara lösningen. Det är en omfattande behandling och det kan därför vara svårt att ta det första steget, framför allt för den som lider av tandvårdsrädsla. Ett möte med onlinetandläkaren kan hjälpa till att minska det första steget. Att […]

Så påverkar antidepressiva mediciner tandimplantat

Uncategorized Så påverkar antidepressiva mediciner tandimplantat Vissa typer av antidepressiva mediciner bryter ned skelettet. Samma mediciner kan även påverka käkbenet. Det innebär att du som äter antidepressiva kan vara en riskpatient i samband med tandimplantatsbehandlingar.  Ett starkt skelett, i form av käkben, är en förutsättning för en lyckad behandling med tandimplantat. Därför kan det ibland vara komplicerat […]

“Till sist vågade jag inte le”

Tandimplantat Tandläkare Uncategorized “Till sist vågade jag inte le” Elwira är en av många som drabbats av tandlossningssjukdom. Hon levde med problemet i många år, men när en tand lossnade vände hon sig slutligen till Aqua Dental för hjälp. Tack vare tandimplantat ler hon nu utan problem.  Elwira är 50 år och har i många år levt med tandlossning. En tandlossningssjukdom kan vara både fysiskt och psykiskt problematiskt. För […]

Tandimplantat: Så går en behandling till 

Tandimplantat Tandimplantat: så går behandlingen till Om du behöver ersätta förlorade eller skadade tänder kan tandimplantat vara ett alternativ. Implantat är en fast lösning som passar många. Behandlingen inleds med en konsultation där dina förväntningar och förutsättningar gås igenom.   Om du är intresserad av tandimplantat är det första steget att boka in en konsultation. Under detta möte träffar du […]

Då är tandimplantat rätt för dig

Uncategorized Då är tandimplantat rätt för dig En behandling med tandimplantat är något många väljer för att ersätta sina förlorade eller skadade tänder. Det är en behandling som kan ge resultat som håller livet ut. Men det finns en del aspekter att ta hänsyn till innan en tandimplantatbehandling kan påbörjas.   Det blir allt vanligare med tandimplantatbehandlingar. Nästan alla kan ta del […]