Vad är periimplantit

Tandimplantatpatienter kan drabbas av periimplantit. Ett tillstånd som i takt med ökande ålder på patienterna blir allt vanligare, men som kan undvikas genom noggrann rengöring och goda hygienrutiner.  

En av komplikationerna som kan uppstå efter en tandimplantatbehandling kallas periimplantitDet är ett tillstånd som uppstår i tandköttet runt ett tandimplantat och kan beskrivas som en skada på mjukvävnanden. Oden förblir obehandlad även orsaka förlust av ben. I värsta fall kan sjukdomen leda till att implantatet lossnar. 

Det är på grund av ansamlingar av bakterier i tandfickan som periimplantit uppstår. En orsak till att dessa bakterieansamlingar bildas är att det är svårare att ta hand om och göra rent området runt ett implantat.  

Tillståndet periimplantit gör att du får både svårare att äta och prata, vilket kan ge både sociala, fysiska och psykologiska besvär.  

Så behandlas periimplantit 

För att behandla periimplantat börjar man med att rengöra och förbättra munhygienen. Dessutom tas nya optimerade hygienrutiner fram för att förbättra tandhälsan.  
 
Om det är så att benförlusterna på grund av periimplantit blivit för stora kan operation behövas. Denna åtgärd kan även kombineras med en behandling med antibiotika. 

 Minska riskerna 

Även om antalet periimplantitfall ökar och man menar att det beror på att implantatpatienterna blir allt äldre så är ålder inte någon anledning att välja bort tandimplantat som ersättning vid förlorade tänder. Det är viktigt att den behandlande tandläkaren är tydlig i sin information om risker och rekommendationer kring hur implantatet ska skötas. Lika viktigt är det att patienteten följer rekommendationerna. Ett bra sätt för att se att patienten klarar rengöringen är att frekvent besöken tandhygienist för att få stöd vid rengöringen till dess att situationen i munnen är stabil.  

En annan faktor som spelar in i tandimplantatbehandlingens resultat är valet av tandläkare. En tandläkare med lång erfarenhet och som mer eller mindre enbart arbetar med tandimplantat kan avgöra vem som är en lämplig kandidat för tandimplantat och se till att munhålan är helt frisk innan behandlingen påbörjas. En erfaren implantattandläkare har dessutom en högre lyckandefrekvens än en tandläkare som endast delvis arbetar med tandimplantat.  

Viktigt att tänka på är att rökning ökar risken för periimplantit vilket gör att man bör sluta röka innan sin implantatbehandling. Även patienter som tidigare lidit av parodontit har en ökad risken att drabbas för periimplantatit, men det kan undvikas med stödbehandling och hjälp av en tandhygienist.  

För att minska riskerna är det viktigt att patienten är helt frisk i munhålan när implantaten fästs. En annan faktor som är viktig för att minska risken är att patienten upprätthåller en god munhygien. Att följa tandläkarens instruktioner kring hur tandimplantaten ska tas hand om påverkar resultatet av behandlingen.   

Hur många är det som drabbas av periimplantit 

Då fler och fler väljer tandimplantat som ersättning av förlorade tänder och allt fler väljer att skaffa tandimplantat trots hög ålder ökar vanligheten av periimplantit. Enligt The European Assoxiation for Osseointegration så drabbas omkring var femte patient med tandimplantat av periimplantit.   

 

Är du intresserad av tandimplantat? Ta chansen att få ställa alla dina frågor till en specialisttandläkare. Aqua Dental bjuder till öppet hus och de 30 första som anmäler sig får en kostnadsfri konsultation under dagen.
 
Lugnets Allé 10

Kungsholmen - Stockholm

Norr Mälarstrand 62
Forumvägen 32
Vasagatan 12

City - Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken - Göteborg
Redbergsvägen 13 A
 
Kontakta Aqua Dental
010 188 00 00
servicecenter@aquadental.se

Lider du av tandlossning?

Tandimplantat Lider du av tandlossning? Parodontit, eller tandlossning, är en allvarlig infektion som drabbar tandköttet. Det orsakas av bakterier som samlats kring dina tänder och tandkött. Om sjukdomen inte upptäcks i tid kan det sluta med att tänderna lossnar.  Tandlossning börjar ofta med tandköttsinflammation, även kallad gingivit. Tandköttsinflammation orsakas av bakterier som samlats kring dina tänder […]

Så går den kirurgiska delen av tandimplantat till

Uncategorized Så går den kirurgiska delen av tandimplantat till Tandimplantat är ett vanligt alternativ som ersättning av förlorade tänder. För en erfaren tandläkare är det en relativt enkel behandling men det är fortfarande ett kirurgiskt ingrepp som görs och omfattningen av behandlingen är beroende av vårdbehovet.  Operationsdelen av tandimplantatsbehandlingen går till så att vid ett kirurgiskt […]

Vad gör en specialist inom oral protetik

Tandimplantat Tandläkare Vad gör en specialist inom oral protetik Det finns flera sätt att byta ut och ersätta tänder som antingen saknas eller är så skadade att de inte går att laga. En specialist inom oral protetik arbetar med behandlingar både i vårdsyfte och med estetisk inriktning.  Läran om att ersätta tänder och mjukvävnad i munhålan kallas […]

Så går den kirurgiska delen av tandimplantat till

Uncategorized Så går den kirurgiska delen av tandimplantat till  Tandimplantat är ett vanligt alternativ som ersättning av förlorade tänder. För en erfaren tandläkare är det en relativt enkel behandling men det är fortfarande ett kirurgiskt ingrepp som görs och omfattningen av behandlingen är beroende av vårdbehovet.  Operationsdelen av tandimplantatsbehandlingen går till så att vid ett kirurgiskt […]

Så undviker du periimplantit

Uncategorized Så undviker du periimplantit Tandimplantat används för att ersätta förlorade tänder och återskapa både bettfunktion och estetik. Även om tandimplantat har visats sig vara hållbara kan komplikationer uppstå. För att undvika periimplantit är det viktigt att upprätthålla en god munhygien.  Periimplantära sjukdomar kan delas upp i två  fack, periimplantit och periimplantär mukosit. Periimplantit kan beskrivas som kronisk tandlossning och består av en inflammation i mjukvävnaden runt […]

Högkostnadsskyddet – hur fungerar det?

Patienter Tandimplantat Tandläkare Uncategorized Högkostnadsskyddet – hur fungerar det?   Från och med det år du fyller 24 år börjar tandvården att kosta i Sverige. Då får du ta del av det allmänna tandvårdsbidraget och det finns även ett högkostnadsskydd som skyddar dig från höga tandvårdskostnader.  I Sverige finns det bidrag och skydd för tandvårdskostnader. Bidragen syftar till att uppmuntra […]

Gör tandimplant ont?

Uncategorized Gör tandimplantat ont?  Många som ska genomgå en behandling med tandimplantat har många frågor och funderingar kring ingreppet. Förutom frågor om priser och kostnader är en av de vanligaste funderingarna om behandlingen kommer att göra ont.  Många som förlorat en eller flera tänder känner till tandimplantat och överväger behandlingen. De flesta vet om fördelarna men många […]

Så undviker du parodontit

Patienter Tandimplantat Tandläkare Så undviker du parodontit Tandlossning är en sjukdom som inte går att bota. Däremot går symptomen att lindra och sjukdomsförloppet att fördröja. Det finns också metoder att ta till för att undvika att insjukna i tandlossning.     Parodontit, tandlossning, är en relativt vanlig sjukdom. Ålder, stress, rökning, vissa sjukdomar och arv är faktorer som ökar risken för att drabbas av parodontit. Det […]

Så förändrades Pers liv med hjälp av tandimplantat

Uncategorized Så förändrades Pers liv med hjälp av tandimplantat Tandläkarskräck och bristfälliga rutiner ledde till problem med tänderna. Att dra sig för att le gick inte ihop med ett jobb framför kameran. Tillslut insåg Per Gisselsson att han inte hade något val och bokade en tid hos tandläkaren.  Som 16-åring valde Per Gisselsson att flytta hemifrån. Han bodde länge själv och insåg inte vikten […]

Vanligaste orsakerna till tandimplantat

Uncategorized Vanligaste orsakerna till tandimplantat Tandimplantat används ofta som ersättning av förlorade tänder. Allt från enstaka tänder till hela tandraden kan ersättas med hjälp av tandimplantat.   Om en tand förlorats eller skadats så pass att den inte längre är funktionsduglig kan den ersättas med tandimplantat. Vid en behandling med tandimplantat fästs titanskruvar, som fungerar som tandrötter, i käkbenet. […]