Rökning och tandimplantat

Rökare löper tre till fem gånger högre risk att drabbas av parodontit, tandlossningssjukdomar. Det är viktigt att vända sig till en seriös aktör för att få råd gällande lämpliga behandlingar. 

Enligt WHO är tobaksindustrin ett av de största hoten mot befolkningens hälsa. Rökning hänger samman med flera olika hälsorisker, bland annat ökar det risken för en försämrad munhälsa, både vad gäller perodontit, tandlossning men också periimplantit, att tandimplantat lossnar.

Det är sedan tidig 90-tal som studier började peka på att personer som röker löper större risk för komplikationer under och efter tandimplantatbehandlingar. Därefter har flertalet studier bekräftat detsamma.

Rökning och tandlossning

Rökare löper tre till fem gånger högre risk att drabbas av parodontit, tandlossningssjukdomar. Det beror på att nikotinet drar samman blodkärlen i munnen. Dessutom är sjukdomsförloppet hos rökare svårare att upptäcka då rökning gör att tandköttet inte blöder i samma grad som ett friskt tandkött. Blödning är ett av de första symptomen på tandköttsinflammation, vilket är förstadiet till tandlossningssjukdom.

En förutsättning för att tandimplantat ska vara en möjlig behandling är ett friskt tandkött och käkben. Därför genomgår många rökare en behandling av exempelvis tandköttsinflammation innan de kan påbörja sin implantatbehandling. Det har dock visat sig att tandköttsinflammation är svårare att behandla hos rökare än hos icke rökare, och ett önskat resultat tar ofta längre tid att uppnå. Det som visat sig ge bäst effekt på ett sjukt tandkött är att sluta röka.

Rökning och tandimplantat

Personer som röker löper högre risk att drabbas av sämre resultat av sin tandimplantatbehandling. Det handlar bland annat om att tandimplantatet fäster sämre i käkbenet. Nikotinet har visat sig hämma kroppens möjlighet till att skapa de enzymer som krävs för att kroppen ska producera nytt käkben, därför blir det svårare att fästa tandimplantatet.

Benvävnaden tenderar också att brytas ned och slemhinnorna är mer sköra hos rökare. Det har också visat sig att rökare ofta drabbas av smärta i samband med en tandimplantatbehandling.

Vikten av en seriös aktör

Personer som röker blir ofta rekommenderade att sluta röka innan de påbörjar en tandimplantatbehandling. Därför är det viktigt att du vänder dig till en seriös aktör som ser allvaret och arbetar för att din mun ska vara frisk innan tandimplantatbehandlingen påbörjas. På Aqua Dental rekommenderar vi alla patienter att sluta röka, för att lyckas med den så kallade förbehandlingen. De flesta rökare genomgår en förbehandling just för att deras munhälsa är bristfällig.

Eftersom vi på Aqua Dental arbetar med kvalitativa behandlingar med hållbara resultat anser vi det inte vara etiskt korrekt att genomföra en tandimplantatbehandling som riskerar att misslyckas. Exempelvis kan en behandling med största sannolikhet riskera att bli misslyckad på grund av att patienten fortsätter att röka.

Vi erbjuder väl utformade planer och stöd för dig som önskar sluta röka i samband med din behandling. Behandlingen kombineras då ofta av besök hos tandläkare och tandhygienist.

Är du intresserad av tandimplantat? Ta chansen att få ställa alla dina frågor till en specialisttandläkare. Aqua Dental bjuder till öppet hus och de 30 första som anmäler sig får en kostnadsfri konsultation under dagen.

Boka gratis konsultation för tandimplantat här

Är du intresserad av tandimplantat? Ta chansen att få ställa alla dina frågor till en specialisttandläkare. Aqua Dental bjuder till öppet hus och de 30 första som anmäler sig får en kostnadsfri konsultation under dagen.

Öppet hus

Vill du veta mer om tandimplantat? Kontakta Aqua Dental för att boka en konsultation eller för att få veta mer.

Hammarby Sjöstad – Stockholm
Lugnets Allé 10

Kungsholmen – Stockholm

Norr Mälarstrand 62

Östermalm – Stockholm
Sturegatan 48

Nacka – Stockholm

Forumvägen 32

Mörby – Stockholm

Mörby Centrum

Sollentuna – Stockholm
Sollentuna Centrum

Aqua Dental Express – Stockholm

Vasagatan 12

City – Göteborg
Östra Hamngatan 52

Olskroken – Göteborg
Redbergsvägen 13 A

Kontakta Aqua Dental
010 188 00 00
servicecenter@aquadental.se
Aqua Dental Logo