Tandimplantat är ett populärt alternativ för att ersätta förlorade tänder. Din behandling inleds med en konsultation för att se att det är en lämplig behandling för dig.  

 

Tandimplantat är en behandling för att ersätta förlorade tänder. Det är ett kirurgiskt ingrepp där din ordinarie tandrot ersätts av en skruv. Hur många implantatskruvar som måste sättas beror på vårdbehov om behandlingens omfattning.  

 

Processen varierar och är beroende av käkbenets densitet och situationen i munhålan. Behandlingsförloppet är indelat i tre steg. Förbehandlingar, det kirurgiska ingreppet och den protetiska behandlingen. Mellan steg två och tre är det tid för läkningsprocessen.  

Det första steget börjar med en konsultation och undersökning där tandläkaren går igenom situationen i munnen och ser om du tandimplantat är en lämplig behandling. För att din behandling ska ha rätt förutsättningar är det viktigt att du är helt frisk i munhålan därför ingår även eventuella förbehandlingar i det första steget.  

 

När förutsättningarna i munnen är optimala och alla förbehandlingar avslutade fästs implantatskruvarna i käkbenet under ett kirurgiskt ingrepp med lokalbedövning. Det borras ett hål i käkbenet där titanskruvarna fästs. Hur många tänder som ska ersättas och deras placering avgör antalet skruvar.

Efter det kirurgiska ingreppet är det tid för läkningsprocessen. Då läker skruvarna fast i benet. Hur lång tid det tar är individuellt men tar omkring två till tre månader.  

 

När läkningsprocessen är klar tar en tandtekniker fram ett tandskelett av metall, vanligaste materialen är titan eller kobolt och krom. Tandkronorna görs på skelettet av antingen komposit eller porslin och sätts sedan direkt på implantaten eller på en förlängning som kallas distans.

Efter behandlingen är avslutad är det viktigt att följa tandläkarens rekommendationer om hur du tar hand om ditt tandimplantat på bästa sätt.